štartna stran

Nova izdaja Ludmannsdorf/Bilčovs aktuell je izšla:


Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spleta

News

Koroške deželnozborske volitve 2018

Deželnozborske volitve na Koroškem bodo v nedeljo, dne 04. marca 2018.
Predčasni volilni dan: petek, 23. februarja 2018
od 17:00 - 19:00 ure, v gasilskem domu v Bilčovsu.

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v sreda, dne 21. februarja 2018 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

OBJAVA o razpisu volitev v Koroški deželni zbor 2018

Uredba Deželne vlade z dne 20. novembra 2017, LGBl. št. 72/2017, s katero se razpisuje volitve v Koroški deželni zbor.

OBDELAVA POŠKODB DREVJA zaradi vetroloma „YVES“

P O J A S N I L A