OBJAVA o razpisu volitev v Koroški deželni zbor 2018

Kärntner Wappen

Uredba Deželne vlade z dne 20. novembra 2017, LGBl. št. 72/2017, s katero se razpisuje volitve v Koroški deželni zbor.

 

Na podlagi § 1 odst. 2 Koroškega deželnega volilnega reda – K-LTWO, LGBl. št. 191/1974, nazadnje spremenjen z LGBl. št. 25/2017, se odreja:

 

§ 1

 

Volitve v  Koroški deželni zbor se razpišejo.

  

§ 2

 

Za volilni dan se določi nedelja, 04. marca 2018.

  

§ 3

 

Za dan, ki velja kot ključni dan, se določi  02. januar 2018.